Právne upozornenie

PAN Terra GmbH
Im Wiesele 3
76275 Ettlingen
Nemecko

info@buy-butterflies.com

IČ DPH č. DE344220365

Alternatívne riešenie sporov podľa čl. 14 ods. 1 nariadenia o RSO a § 36 zákona o riešení sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR), ktorú nájdete na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou.

Autorské práva k obrázkom

Práva na obrázok patria fyzickým a právnickým osobám uvedeným na obrázku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Napriek dôkladnej kontrole nemôžeme prevziať zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto webových stránok. Takisto sa nepreberá žiadna zodpovednosť za prípadné škody alebo následky vyplývajúce z priameho alebo nepriameho používania ponúkaného obsahu. Napriek dôkladnej kontrole obsahu nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.