Les titel: “Vlinders: Bestuivers en meer”

Doelstelling: De leerlingen leren over de rol van vlinders als bestuivers en het belang van bestuivers in het ecosysteem. Ze zullen ook leren over de verschillende soorten vlinders en de kenmerken die ze uniek maken.

Materialen:

 • Foto’s van verschillende soorten vlinders
 • Een afbeelding van een diagram van de levenscyclus van een vlinder
 • Potloden en papier
 • Hand-outs met informatie over verschillende soorten vlinders

Lesoverzicht:

 1. Inleiding:
 • Laat de leerlingen verschillende foto’s zien van verschillende soorten vlinders. Vraag hen wat hen opvalt aan de vlinders.
 • Vraag de leerlingen of ze ooit eerder een vlinder hebben gezien.
 • Introduceer het onderwerp van de les: “Vandaag gaan we leren over vlinders en hoe ze bloemen en planten helpen bestuiven.”
 1. Bestuiving:
 • Vraag de leerlingen of ze weten wat bestuiving is.
 • Leg uit dat bestuiving het proces is waarbij planten en bloemen worden bevrucht, en dat het essentieel is voor de voortplanting van veel soorten planten.
 • Vraag de leerlingen of ze dieren kunnen bedenken die kunnen helpen bij de bestuiving van bloemen.
 • Leg uit dat vlinders belangrijke bestuivers zijn, die bloemen en planten helpen bevruchten door zich met nectar te voeden.
 1. Soorten vlinders:
 • Deel hand-outs uit met informatie over verschillende soorten vlinders.
 • Vraag de leerlingen de hand-outs te bekijken en de verschillende soorten vlinders te identificeren.
 • Vraag de leerlingen te vertellen wat ze geleerd hebben over de verschillende soorten vlinders.
 • Leg uit dat er veel verschillende soorten vlinders zijn, en dat ze in veel verschillende delen van de wereld voorkomen.
 1. Vlinder kenmerken:
 • Toon de leerlingen een afbeelding van een diagram van de levenscyclus van een vlinder.
 • De verschillende stadia van de levenscyclus van een vlinder uitleggen: ei, rups, pop, volwassen vlinder.
 • Vraag de leerlingen of ze elke fase van de levenscyclus in de afbeelding kunnen herkennen.
 • Leg uit dat vlinders insecten zijn, en dat ze zes poten en vleugels hebben.
 • Vraag de leerlingen of ze de vleugels en poten op de foto van de volwassen vlinder kunnen identificeren.
 1. Conclusie:
 • Bespreek de belangrijkste punten van de les: vlinders zijn belangrijke bestuivers, er zijn veel verschillende soorten vlinders, en ze hebben een unieke levenscyclus en kenmerken.
 • Vraag de leerlingen of ze vragen hebben over vlinders.
 • Moedig de leerlingen aan om in hun eigen omgeving naar vlinders te zoeken en te letten op hun gedrag en kenmerken.
 • Vraag de leerlingen na te denken over het belang van bestuivers in het ecosysteem en de manieren waarop we deze belangrijke insecten kunnen helpen beschermen en behouden.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *