Wettelijke kennisgeving

PAN Terra GmbH
Im Wiesele 3
76275 Ettlingen
Duitsland

info@buy-butterflies.com

BTW-nummer DE344220365

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening en artikel 36 van de VSBG. 14, lid 1, ODR-verordening en artikel 36 VSBG.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Beeld copyright

De beeldrechten behoren toe aan de natuurlijke en rechtspersonen die in of direct bij de afbeelding worden genoemd.

Disclaimer

Ondanks zorgvuldige controle kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze webpagina’s. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het directe of indirecte gebruik van de aangeboden inhoud. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk.