Правно известие

PAN Terra GmbH
Im Wiesele 3
76275 Етлинген
Германия

info@buy-butterflies.com

Идентификационен номер по ДДС DE344220365

Алтернативно разрешаване на спорове съгласно чл. 14 (1) от Регламента за ОРС и член 36 от VSBG

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), която можете да намерите на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ние не сме задължени и не желаем да участваме в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.

Авторско право на изображенията

Правата върху изображенията принадлежат на физическите и юридическите лица, посочени в изображението или непосредствено до него.

Отказ от отговорност

Въпреки внимателната проверка, не може да бъде поета отговорност за точността, пълнотата и актуалността на тези уебстраници. Не се поема и никаква отговорност за евентуални щети или последствия, произтичащи от прякото или непрякото използване на предлаганото съдържание. Въпреки внимателния контрол на съдържанието, не се поема отговорност за съдържанието на външните връзки. Операторите на свързаните страници носят пълна отговорност за тяхното съдържание.